金沙casino娱乐场

 
 
 
当前位置: 首页  English Version  Staff  Faculty
Faculty  

I. School Leaders

   Liu Yunxiang             

   Chen Ying        Zhang Qing        Xiong Liang          

II. Professors

   Liu Yunxiang       Yu Wan Jun      Xue Qing Shui     Chen Ying          

III. Associate Professors

   Zhong Xiaoqing        Zang Wen        Chen Ying   

   Xu Keqi        kuai rui        Mi Shuang   

   Zhang Chengshu        Hu Jianren        Xiong Yuqing   

   Zhou Wei        Ma Ying        Xu Ning   

   Dai Meng        Xiao Wei        Zhou Lanfeng   

   Yang Ruijun        Shao Huagang        Ma Zhixian   

   Chen Feiyun           

IV.Doctors

   Xiong Yuqing        Liu Yunxiang        Xu Ning   

   Dai Meng        Chen Feiyun        Xu Yichao   

   Cheng Haiying        Shao Huagang        Zhou Lanfeng   

   Liqiong Chen        Wang Hui        Guo Wenhong   

   Huang Liangjun        Chen Xiaowei        Zhang Rui   

   Ma Xiuying        Yu Yanfang        Song Zhili   

   Gui Bing        Yang Ruijun  


金沙casino娱乐。牛┕煞萦邢薰